ประกาศกรมป่าไม้


ประจำเดือน กันยายน 2562

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม่มีค่า ขนาด 20 X 40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

ประจำเดือน เมษายน 2562

  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ช่างสำรวจ ลว. 22 เม.ย. 62 อ่านเพิ่มเติม..

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ลว. 26 ก.พ. 62 อ่านเพิ่มเติม..

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 200 ไร่ อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมบำรุงรักษาป่า จำนวน 1 กิโลเมตร อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 800 ไร่ กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดายวัชพืช ครั้งที่ 1 จำนวน 800 ไร่ กิจกรรม บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 17 ลูกบาศก์เมตร และไม้ไผ่ จำนวน 10 ลำ กิจกรรมบำรุงรักษาป่าที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อปุ๋ยหมัก จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ปีที่ 7 -10 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอา่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อต้นกล้าสัก จำนวน 5,710 กล้า และกล้าพยุง จำนวน 15,00 กล้า กิจกรรมบำรุงรักษาป่าปีที่ 2 – 6 อ่านเพิ่มเติม..