สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อำเภอขุนยวม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ 3602, เจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ 3362, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันอำเภอขุนยวม และเจ้าหน้าที่ อส.อ.ขุนยวม ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.3 (อำเภอขุนยวม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ 3602, เจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ […]


สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน รายงานการนำกล้าไม้ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ หัวหน้าโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ […]


หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 (อำเภอสบเมย) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเมย) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้ว […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามการปฏิบัติงานหมู่บ้านเครือข่ายการป้องกันไฟป่าตามโครงการ จ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้”สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้”   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปางมะผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. 7(อำเภอปางมะผ้า) ได้ติดตามการปฏิบัติงานหมู่บ้านเครือข่ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า เพื่ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยส่วนจัดการป่าไม้ ได้เข้าร่วมชี้แจง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และจัดทำประชาคม เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยส่วนจัดการป่าไม้ ได้เข้าร่วมชี้แจง โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และจัดทำประชาคม เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ปร […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6 ได้เข้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1สาขาแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สบเมยและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.6(อำเภอสบเมย) ได้เข้าร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จัง […]