สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างฝายถาวร และงานก่อสร้างฝายกึ่งถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานก่อสร้างฝายถาวร และงานก่อสร้างฝายกึ่งถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)