ข่าวสารและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีท่านอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ เป็นประธานในพิธีฯ
พร้อมนี้กองการอนุญาต นำโดยผู้อำนวยการกองการอนุญาต นายนพดล ฮมแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการอนุญาต เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าวด้วย และครั้งนี้กรมป่าไม้ ขอปวารณาถวายจตุปัตจัยเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,911,999 บาท


ประชุมหารือแผนการใช้เว็บแอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ