ประชุมหารือแผนการใช้เว็บแอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ