ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 5 (The Fifth Joint Expert Meeting: JEM5) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร