ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป


เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 The 3rd Joint Expert Meeting Between Thailand and EU (JEM 3)