ที่ตั้งสำนักงาน


665566

         

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เลขที่ 798 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย พิกัดที่ตั้ง UTM Zone 47N N 2201614 E 587943