ข่าวกิจกรรม


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ โดยท่านปร […]