แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 13 มกราคม 2564


13/01/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30×30 เมตร สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/01/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30×30 เมตร สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)