แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 มกราคม 2564


12/01/2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)