แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 กรกฎาคม 2563


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563”โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ โดยท่านปร […]