แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 13 พฤษภาคม 2563


ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าไม้

วันที่11พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย) ร่วมกับ ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.2 (เชียงราย),หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 31ศปป.ที่ 3 สปฟ.กรมป่าไม้,จนท.ตำรวจ สภ.พญาเม็งราย,จนท.ชุด ศปทส. ภ.๕.,จนท.ชุด ศปทส. ภ.จว. […]