แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 24 มกราคม 2563


“ร่วมกิจกรรม” เพื่อรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

       นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย รักษาราชการแทน ผอ.สจปที่.2(ชร) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมนักปั่นอาสา […]