แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 พฤศจิกายน 2562


กิจกรรมรณรงค์ เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ ถุงพลาสติกและโฟม

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2562  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ ถุงพลาสติกและโฟม ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเดินร่วมกันรณรงค์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ […]