แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 24 ตุลาคม 2562


รับรางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) รับโล่รางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมป่าชุมชนในการประกวดป่าชุมชน ตามโครง […]