แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 ตุลาคม 2562


พิธีมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา ให้กับศูนย์ป่าไม้และหน่วยป่องกันและ […]