แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2562


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2  (เชียงราย) เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่ […]