แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 กันยายน 2562


ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นายยุวพล นาคเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงรายและนายเจษฎา เงินทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้พร้อมด้วย […]