แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 กันยายน 2562


ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 2 แปลง

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.2 (นาปรัง) นำโดย นายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ หัวหน้าหน่วยฯ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 จำนวน 6-0-56 ไร่ […]