เอกสารเผยแพร่

ขั้นตอนการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้

แผ่นวัสดุทดแทนไม้ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จากเศษไม้เหลือทิ้งหรือเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรกลายเป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตอย่างไร???
วันนี้เรามีคำตอบ

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไผ่

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium density fiberboard; MDF) หรือ แผ่นเอ็มดีเอฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยของไม้หรือใยวัสดุลิกในเซลลูโลส (lignocellulosic material) โดยการอัดร้อนหรือให้ความร้อนเพื่อให้ใยไม้ติดกันเป็นแผ่นมีการใช้กาว หรือ ไม่ใช้กาวเป็นส่วนประกอบ…

ความทนทานตามธรรมชาติของไม้สนคาริเบีย

สนคาริเบีย pinus caribeaa Morelet เป็นไม้โตเร็วต่างถิ่นที่นำเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทย เนื้อไม้มีสีขาวอมเหลือง ลวดลายสวยงาม จึงนิยมใช้ในการทำประดิษฐกรรม เครื่องเรือนเครื่องใช้ แต่มีข้อเสียในเรื่องของความทนทานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเข้าทำลายของปลวก และเชื้อรา

การคลี่ไม้ไผ่ด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไม้ไผ่ประสาน

เป็นวิธีการที่นำไม่ไผ้มาแปรรูป โดยการคลี่ไม้ไผ่ประสานด้วยไอน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ไม้ไผ่มากขึ้น

กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

กาวยูเรียฟอร์มัลดีไอด์เป็นกาวสังเคราะห์ที่นิยมใช้กัน ซึ่งกาวชนิดนี้ใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัด แผ่นปาติเกิล แผ่น MDF…

การปรับปรุงคุณภาพไม้สักสวนป่าอายุน้อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ

จากการทดลองไม้สักสวนป่าอายุน้อยโดยผ่านการปรับปรุงด้วยคลื่นไมโครเวฟ
มีคุณสมบัติในการเปียกของพื้นผิวและซึมซาบน้ำยารักษาเนื้อไม้ดีขึ้น
แต่คุณสมบัติทางกลมีค่าลดลง ทั้งนี้ ไม้สักที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 240 วัตต์ เวลา 10 นาที มีคุณสมบัติโดยรวมดีที่สุด

กาวไดโอโซไยเนต

กาวไดไอโซไซยาเนต หรือเรียกกันทั่วไปว่า กาว PMDI มีสีน้ำตาลใสจะเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อถูกแสงแดด

ประเภทของกาวติดไม้

ประเภทของกาวติดไม้แบ่งเป็น 2 ชนิด ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีคุณสมบัติและมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย….