"รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต"

ระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์

รณรงค์การรับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

ป้องกันได้โดย 1 หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ 2 ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอหรือจาก ด้วยกระดาษทิชชู่ หรือต้นแขนด้านใน 3 หลีกเลี่ยงการสัมพัส ใกล้ชิดกับผู้มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรืออาการคล้ายหวัด 4 ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุขด้วยความร้อน 5 สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม