ภารกิจด้านอื่นๆ


รวบรวมผลงานกรมป่าไม้ (ภารกิจอื่นๆ)

1.การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านป่าชุมชน

1.1 เครือข่ายป่าชุมชน รวมพลังสู้ไฟป่า
1.2 กล้าไม้ชุมชน สู่ป่าชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชน
1.3 “ป่าชุมชน” คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 62 : วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.
1.4 ผนึกกาลังพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน 4 ภาค ขับเคลื่อนป่าชุมชน ภายใต้ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
1.5 เชิญชวนชาวป่าชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
1.6 ป่าชุมชนบ้านปง จ.แพร่ (ป่าชุมชนต้นแบบ รางวัลกล้ายิ้ม 63)
1.7 ป่าชุมชนบ้านบางไทร จ.ระนอง (ป่าชุมชนต้นแบบ รางวัลกล้ายิ้ม 63)
1.8 ป่าชุมชนตาบลเจริญสุข จ.บุรีรัมย์ (ป่าชุมชนต้นแบบ รางวัลกล้ายิ้ม 63)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันรักษาป่า

2.1 พยัคฆ์ไพรขยายผล ทาไม้ประดูข้ามชาติ-ออกหมายจับ จนท.รู้เห็น

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/317404606377685

2.2 ‘บิ๊กป้อม’ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้ หยุดลักลอบทาลายป่า เพื่อประโยชน์ปชช.

https://www.matichon.co.th/politics/news_2552763

2.3 ขยายผลขบวนการทาไม้ประดู่ข้ามชาติ รมว.ทส.สั่งเร่งจับ จนท.ป่าไม้เกี่ยวข้อง #ไทยรัฐออนไลน์

https://www.thairath.co.th/news/politic/2020063

2.4 พยัคฆ์ไพร ขยายผล ขบวนการทาไม้ประดู่ข้ามชาติ ออกหมายจับ จนท.รู้เห็น #มติชนออนไลน์

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2547440

2.5 ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ประสานฝ่ายปกครอง,กอ.รมน.,ขยายผลขบวนการทาไม้ประดู่ข้ามชาติเข้มตรวจเข้มพื้นที่ต้องสงสัย2อาเภอ #เนชั่นออนไลน์

https://www.nationtv.tv/main/content/378814224

2.6 กรมป่าไม้ สืบขยายผลทาไม้ประดู่ข้ามชาติ แจ้งจับจนท.ป่าไม้มีเอี่ยวด้วย #ข่าวสดออนไลน์

https://www.khaosod.co.th/uncategorized/news_5818867

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. การดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

5.1 “วราวุธ” รมว.ทส. ชวนคนไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
5.2 ปลดล็อกมาตรา 7 ระยะที่ 2 ปลูกไม้หวงห้ามในที่ดิน ส.ป.ก. สามารถตัด โค่น แปรรูปได้

https://www.facebook.com/165179386876127/posts/4039633216097372/

5.3 บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประชุม คปช.นัดแรก แก้ปัญหาลอบตัดไม้หวงห้าม #ไทยรัฐออนไลน์

https://www.thairath.co.th/news/politic/2022305

5.4 “บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะประชุม คปช.นัดแรก แก้ปัญหาลอบตัดไม้หวงห้าม #เมเนเจอร์ออนไลน์

https://mgronline.com/politics/detail/9640000009238

5.5 “บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะ ถก คปช. เดินหน้าแผนดูแลป่าไม้ แก้ปัญหาลักลอบตัดไมัคมชัดลึกออนไลน์

https://www.komchadluek.net/news/regional/456797

5.7 “บิ๊กป้อม”ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ #เนชั่นออนไลน์

https://www.nationtv.tv/main/content/378814578

5.8 ประชุมฯ ป่าไม้แห่งชาติ เห็นชอบไม้กฤษณา-ไม้เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้าม #ข่าวสดออนไลน์

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5844137