แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 กรกฎาคม 2022


สจป.ที่ 4 (ตาก) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 […]