เอกสารการประชุม/รายงานการประชุม


ประชุมประจำเดือน ปี 2564

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 6/2563
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2563

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 4/2563
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2563

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 3/2563
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2563 

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 2/2563
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2563 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 1/2563 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2563 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562

ประชุมประจำเดือน ปี 2562

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 6/2562 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2562 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2562

ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 5/2562
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 3/2562
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่3/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2562

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่2/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 (ร่าง)    
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 3/2561
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 2/2561 และร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่1/2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
ข้อมูลประชุม เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. 2561
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่4/2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่3/2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่2/2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่1/2560
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่5/2559/ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 4/2559
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 3/2559/ระเบียนว่าระการประชุม/รายงานการประชุม
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 2/2559/
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 1/2559/ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม 
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 6/2558
รายงานการประชุมหัวหน้าฟื้นฟูฯ/สวนป่า/โครงการ
ขอเชิญประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัยพากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ครั้งที่ 5/2558
ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนของสำนักจัดการทรัพนากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ครั้งที่ 4/2558 
หนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4-2558