แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2021


พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเ […]


ประชุมประจำเดือน 8/2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท […]