โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 22 สิงหาคม 2559 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.15(ไชยา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13(ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) คณะครู นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิยาลัยสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดพุมเรียง เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านพุมเรียง ปลูกต้นโกงกางและปล่อยปลา โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) ท้องที่ เกาะเส็ด หมู่ที่ 5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5,000 ต้น ผู้ร่วมงาน 500 คน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *