ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559


ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559

ส่วนโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กรมป่าไม้

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า ในรูปแบบการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ลำดับที่รายนามผู้บริจาคจำนวนไร่พื้นที่ปลูก (จังหวัด)เงินบริจาค (บาท) 
1นายไซ่เทียน (Tsoi Tin)
100นครราชสีมา605,000ดูเพิ่มเติม...
2บริษัท SEANG TA EXPRESS
89นครราชสีมา518,100ดูเพิ่มเติม...
3ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
35กาญจนบุรี383,600ดูเพิ่มเติม...
4ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
25เชียงใหม่274,000ดูเพิ่มเติม...
5บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)
50สระบุรี548,000ดูเพิ่มเติม...
6บริษัท DHL
9ชลบุรี98,640ดูเพิ่มเติม...
7บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอล์ (ประเทศไทย)
5ชลบุรี54,800ดูเพิ่มเติม...
8บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
50ชลบุรี297,000ดูเพิ่มเติม...
9บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
5สระบุรี30,000ดูเพิ่มเติม...
10ชมรมเวสป้า
18เพชรบูรณ์162,000ดูเพิ่มเติม...
11บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)
60ราชบุรี540,000ดูเพิ่มเติม...
12การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3,000น่าน11,700,000ดูเพิ่มเติม...
13บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
5ราชบุรี29,700ดูเพิ่มเติม...
14บริษัท ที.ซี. เรดิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
10น่าน110,000ดูเพิ่มเติม...
15บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
22ชลบุรี130,680ดูเพิ่มเติม...
16บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด
84ขอนแก่น500,000ดูเพิ่มเติม...
17บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นเนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)
168.35น่าน1,000,000ดูเพิ่มเติม...
18บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
168ชลบุรี1,000,000ดูเพิ่มเติม...
19คุณศิริพรชัย พันธ์สิริกร
50กาญจนบุรี300,000ดูเพิ่มเติม...
20บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
200ชัยภูมิ780,000ดูเพิ่มเติม...