คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ 433 ได้ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข. 6 (สะบ้าย้อย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 433 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าเขาแก้ว ท้องที่ หมู่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปรากฎว่า ไม่พบการกระทำผิดและได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราที่เคยตรวจยึดแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วที่สภ.นาทวี ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 14.30 น. ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เนื้อที่ 10-3-97 ไร่ตรวจนับต้นยางพาราได้จำนวน 700 ต้น และจะได้ดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา 25 แห่ง พรบ. ป่าสงวนฯ พ.ศ. 2507 ต่อไป