รับสมัครงาน

ปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสงขลา

ไฟล์ดาวโหลด เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสงขลา
ด้วยจังหวัดสงขลาจะดำเนินการรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นแบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาดังกล่าวข้างต้นได้ ทางไปรษณีย์ หรือที่ศูนย์ป่าไม้สงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ
รับสมัครงาน

ประกาศกรมป่าไม้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพิทักษ์ป่า

รับสมัครงาน, ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

รับสมัครงาน

เพิ่มเติม 📌📌 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ประจำ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ 📌📌

รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)

ข่าวประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน

ประกาศกรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้