วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่ หน่วยฯสข.6 (สะบ้าย้อย) ตำรวจ ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4306 บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ร่วมกันออกปฏิบัติการตามแผนบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา

รายงานสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 “ด้านการป้องกันรักษาป่า” ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) ตำรวจ ตชด. ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4306 บ้านสำนักเอาะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ร่วมกันออกปฏิบัติการตามแผนบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ผลการดำเนินการ ดังนี้

1.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 7 เวลา 14.10 น. ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 คดีอาญาที่ 56/48 เนื้อที่ 25-0-02 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 10 ปี สูงประมาณ 7 เมตร โต  65 ซม. จำนวนประมาณ 1,500 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699215 E 713871 N จุดที่ 2 699124 E 713860 N จุดที่ 3 699098 E 713967 N จุดที่ 4 699134 E 714146 N จุดที่ 5 699298 E 714154 N จุดที่ 6 699293 E 714024 N จุดที่ 7 699220 E 714001 N

2.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 14.00 น. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 คดีอาญาที่ 55/48 เนื้อที่ 48-1-04 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 10 ปี สูงประมาณ 7 เมตร โต  60 ซม. จำนวนประมาณ 3,000 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699332 E 713438 N จุดที่ 2 699551 E 713428 N จุดที่ 3 699631 E 713566 N จุดที่ 4 699795 E 713467 N จุดที่ 5 699769 E 713316 N จุดที่ 6 699579 E 713301 N จุดที่ 7 699322 E 713298 N

3.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 17 เมษายน 2548 คดีอาญาที่ 72/2548 เนื้อที่ 18-2-24 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 10 ปี สูงประมาณ 7 เมตร โต  65 ซม. จำนวนประมาณ 1,000 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699493 E 713873 N จุดที่ 2 699551 E 713855 N จุดที่ 3 699610 E 713772 N จุดที่ 4 699506 E 713647 N จุดที่ 5 699366 E 713733 N

4.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 17 เมษายน 2548 คดีอาญาที่ 74/2548 เนื้อที่ 52-0-56 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 10 ปี สูงประมาณ 8 เมตร โต  75 ซม. จำนวนประมาณ 3,000 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699672 E 714106 N จุดที่ 2 699805 E 714187 N จุดที่ 3 699968 E 714183 N จุดที่ 4 700308 E 714050 N จุดที่ 5 699820 E 713950 N

5.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 คดีอาญาที่ 77/2548 เนื้อที่ 96-3-56 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 10 ปี สูงประมาณ 7 เมตร โต  65 ซม. จำนวนประมาณ 6,000 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699758 E 714373 N จุดที่ 2 699689 E 714591 N จุดที่ 3 699962 E 714683 N จุดที่ 4 700004 E 714902 N จุดที่ 5 700229 E 714850 N จุดที่ 6 700184 E 714591 N จุดที่ 7 700004 E 714369 N จุดที่ 8 699943 E 714369 N จุดที่ 9 699858 E 714388 N

6.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 คดีอาญาที่ 76/2548 เนื้อที่ 16-0-56 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 3 ปี สูงประมาณ 4 เมตร โต  12 ซม. จำนวนประมาณ 1,000 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 700069 E 714200 N จุดที่ 2 700019 E 714204 N จุดที่ 3 699962 E 714231 N จุดที่ 4 699969 E 714265 N จุดที่ 5 700142 E 714399 N จุดที่ 6 700226 E 714326 N

7.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 15.00 น. ลงวันที่ 17 เมษายน 2548 คดีอาญาที่ 73/2548 เนื้อที่ 10-1-72 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 2 ปี สูงประมาณ 3.5 เมตร โต  12 ซม. จำนวนประมาณ 700 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699587 E 713895 N จุดที่ 2 699709 E 714009 N จุดที่ 3 699776 E 713924 N จุดที่ 4 699654 E 713824 N

8.ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราและได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 14.40 น. ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 คดีอาญาที่ 307/2556 เนื้อที่ 13-1-04 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาโม้ และป่าควนกำแพง บ้านปลายทับ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา สภาพพื้นที่มีการปลูกยางพาราเต็มทั้งแปลง อายุประมาณ 2 ปี สูงประมาณ 3 เมตร โต 15 ซม. จำนวนประมาณ 800 ต้น พิกัดที่เกิดเหตุ UTM (ระบบ INDIAN 1975) จุดที่ 1 699968 E 714172 N จุดที่ 2 700203 E 714186 N จุดที่ 3 700179 E 714273 N จุดที่ 4 700000 E 714290 N จะได้ดำเนินการรื้อถอนตาม ม. 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.