อัตรากำลัง

บัญชีแสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สังกัด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"