พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิชอบจังหวัดสงขลา

พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสตูล

พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี