พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิชอบจังหวัดสงขลา

พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสตูล

พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานี

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"