ติดต่อองค์กร

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เลขที่ 134 ม. 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ส่วนงานเบอร์โทรศัพท์โทรสาร
ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการเงินฯ
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายแผนงานฯ
ศูนย์บริการประชาชน
074-205990

ต่อ 115
ต่อ 113
ต่อ 114
ต่อ 115
ต่อ 116
074-205990
ส่วนป้องกันรักษาไฟป่าและคงบคุมไฟป่า
แฟกซ์
ฝ่ายกฎหมาย
074-205887

074-205887
ต่อ 121
074-205887
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ห้องผอ.ส่วนส่งเสริม


ส่วนจัดการป่าชุมชน
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ส่วนโครงการพระราชดำริ
ต่อ 131
ต่อ 124


ต่อ 132
ต่อ 141
ต่อ 123
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา074-205991
ศูนย์ป่าไม้สงขลา
ศูนย์ป่าไม้สตูล
ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

074-722058
073460158
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สาขานราธิวาส)
073-512597
สำนักบริหารกลางพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6(สงขลา)074-312117
ทสจ.สงขลา074-311579
E – mail : [email protected]

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"