เกี่ยวกับ สน.จทป.ที่ (๑๓) สงขลา

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"