สถิติคดีกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

สถิติคดีป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ปี 56
–  ตุลาคม 2556
–  พฤศจิกายน 2556
–  ธันวาคม 2556

ปี 57
–  มกราคม 2557
–  กุมภาพันธ์  2557
–  มีนาคม 2557
–  เมษายน 2557
–  พฤษภาคม 2557
–  มิถุนายน 2557
–  กรกฎาคม 2557
–  สิงหาคม 2557
–  กันยายน 2557
–  ตุลาคม 2557
–  พฤศจิกายน 2557
–  ธันวาคม 2557

ปี 58
–  มกราคม 2558
–  กุมภาพันธ์ 2558
–  มีนาคม 2558

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"