วิสัยทัศน์/ค่านิยม/ยุทธศาสตร์

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"