มาตรา 7 (2)

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"