คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รูปเล่มประจำปี พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—————————————————-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

              – ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน

– ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน

– ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน

– ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"