กิจกรรมการปลูกป่า โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ครั้งที่ 12

ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยสะแกราช