สายด่วน Green Call 1310 กด 3

สถิติประจำเดือน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ