พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ