ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายสำรวย อริเดช

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

  • ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน