วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นำทีมรุกขกรกรมป่าไม้จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยปฏิบัติการรุกขกรรม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส และบริเวณรอบอาคารสุรัสวดี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้และรองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย