previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม สวพ.

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นำทีมรุกขกรกรมป่าไม้จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปฏิบัติการรุกขกรรม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จัดทำกระบะรองรับกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อทำปุ๋ยหมักพืชสด และทำความสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5 ส โดยการปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้ อำนวยการสำนักวิจัยและ พัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารสุรัสวดี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

อ่านต่อ