news


สรุป “วันหยุด” เดือนธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชย ซึ่ง มติ ครม. ให้ย้ายวันหยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาหยุดวันนี้แทน เพื่อให้ได้หยุดยาว วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันหยุดสิ้นปี                                                                               ทั้งนี […]