แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 ธันวาคม 2020


วันหยุดเดือนมกราคม 2564

วันหยุดราชการเดือนมกราคม 2564 (รวม 1 วัน) – วันขึ้นปีใหม่ ศุกร์ที่ 1 มกราคม **เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งหยุดต่อเนื่องมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันสิ้นปี) จึงหยุดยาวต่อเนื่องเป็น 4 วัน จากวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม  เรื่องราวจากไทยรัฐออนไลน์