สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ร่วมกับหน่วยงาน        ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        ท้องที่จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่   พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖   นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและ         กิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกับหน่วยงาน            ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        ท้องที่จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่   พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัด […]


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯ ทุกหน่วยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)