ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสCOVID-19 บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยการนี้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และแจกกล้าไม้ให้แก่ผ […]