ข่าว/กิจกรรม


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เป็นประธานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักฯ ทุกหน่วยงาน พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิหคเหิร