ข่าว/กิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี วันที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี


ชุดปฏิบัติการรุกขกรประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ดูแลต้นไม้ อุทยานมังกรสวรรค์

ชุดปฏิบัติการรุกขกรประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี และ ชุดปฏิบัติการรุกขกรประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคกลาง ปฏิบัติงาน ตัดแต่ง ดูแล บำรุงรักษาต้น ไม้ ณ บริเวณอุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเกอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการตรวจสอบต้นไม้ในพื้นที่อุทยานฯ พบว่ามีปัญหาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ เพิ่มการรดน้ำและใช้ยาฆ่าแมลงชนิดดูดชึม ราดบริเวณโคนต้น


สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) การ์ดไม่ตก

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) แจกหน้ากากผ้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้สำหรับป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแสดงความห่วงใย เน้นย้ำ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”