สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน


เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนมกราคม 2564

เดือนธันวาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนตุลาคม 2563